Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 25.04.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej położonej: 38-400 Kronso, Krosno-Polanka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 67382 [NKW: KS1K/00067382/1]

Nieruchomość stanowią działkami nr 1198/5 i 1198/6 o łącznej pow. 0,1258 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Baczyńskiego 29 w Krośnie - obręb Polanka. Budynek mieszkalny o pow. 223,50m2 - parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Na parterze budynku mieszczą się: wiatrołap, hall, duży salon z kominkiem, kuchnia, wc, pomieszczenie gospodarcze i garaż. Na użytkowym poddaszu znajdują się 4 sypialnie, łazienka, garderoba i korytarz. W podpiwniczeniu zlokalizowane są trzy pomieszczenia gospodarcze (w tym kotłownia, pralnia) i korytarz. Wszystkie kondygnacje są połączone wewnętrzną klatką schodową.

Suma oszacowania wynosi 621 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 466 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.