OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KM 1861/17

Data licytacji 10.12.2019

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:

położonego przy Lewakowskiego 21/18, 38-400 Krosno, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00108886/4.