Licytacje komornicze - nieruchomości

Nieruchomość nr 228/10 o powierzchni 893m2, zabudowana 2 budynkami.

Data licytacji 17.10.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 90087 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2018r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 308 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w...
czytaj więcej ...

Lokal mieszkalny

Data licytacji 21.11.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 sali 308 odbędzie się pierwsza licytacja o godz. 14:00 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 KROSNO, Wróblewskiego...
czytaj więcej ...

Dom

Data licytacji 19.11.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-400 Krosno, Witosa 58a, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych...
czytaj więcej ...

nieruchomość gruntowaN

Data licytacji 14.11.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-11-2018r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 308 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg...
czytaj więcej ...

Nieruchomość zabudowana obiektem pensjonatowo- gastronomicznym

Data licytacji 23.10.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 45629 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-10-2018r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-450 Dukla, Lipowica, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział...
czytaj więcej ...

Nieruchomość gruntowa nr 1078/1 o pow. 0,1300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 13.12.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 20458 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, Łężany, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI...
czytaj więcej ...

Nieruchomość zabudowana obiektami produkcyjnymi o łącznej pow. użytk. = 2774,40 m2

Data licytacji 08.11.2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 118940 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI...
czytaj więcej ...